STALLET

mötesplats

för Hästar & Hästfolk

Blogg

Döda fiskar simmar inte mot strömmen

2023-03-08

Lönsam fisketur för Skatteverket/SKV ?

Skatteverket har startat regelrätt momskrig mot trav och galoppsporten.

Hästägares verksamhet som bara består av tävlingsverksamhet är inte momspliktig verksamhet om SKV får bestämma. What! Handläggare som inte ens visste vad en rundbal är (härom dagen) bestämmer att dessa verksamheter inte längre ska redovisa utgående eller ingående moms. 

När verksamhet inte godkänns av SKV som ekonomisk verksamhet ska hästägaren inte redovisa utgående moms på vunna prispengar och har inte rätt till momsavdrag för inköp till hästverksamheten.

Bakgrund är en lunta som inte ens rör landet SVERIGE! En ”tolkning” (ställningstagande) av EU-domstolen i mål C-432/15 i Baštová. En dom i TJECKIEN 2016 mot en tjeckisk galopptränare! Vilken fantastisk kreativitet SKV:s handläggare har, stora journalistpriset nästa? Stödd på utländskt floskel ska det om SKV får bestämma inte utgå moms på prispengar som utbetalas till hästar som inte är på pallplats i travtävling.

Mot SKV:s krigföring mot travsport införde Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG) januari 2018 ett ersättningssystem med prispengar till alla startande hästar i lopp. Facit: hästar som startar i travlopp får en garanterad lägsta prispeng på kontot. Syftet var att skapa en ordning där hela prissumman är momspliktig.  

 

SKV ifrågasatte självklart nya prispengen, då uppkom frågan om hela prispengen är momspliktig, eller bara den garanterade prispengen.

Frågan prövades av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 17 december 2017 (HFD 2019 ref. 68) som bestämde att moms endast ska utgå för den garanterade prispengen från ST.

Konsekvensen av HFD:s dom blev att hästägare endast ska betala utgående moms på garanterad prispeng men har full avdragsrätt för ingående moms på kostnader för inköp till tävlingsverksamheten.   

SKV tog nya strypgrepp på travsportens aktiva med ett nytt "ställningstagande" om hur tävlingsverksamhet ska bedömas ur momssynpunkt, och döpte om garanterad prispeng till ”startpeng” istället, vilken fantasirikedom!

När en hästägares verksamhet bara består av att starta i tävlingar för en startpeng tycker SKV att det inte är en ekonomisk, momspliktig verksamhet. Facit: verksamhet där det inte finns några andra försäljningar som på något sätt har samband med tävling.

Motiveringar från SKV görs på följande omständigheter: 

Avtal om startpeng ingås för varje tävlingstillfälle, det är inte fråga om avtal för tjänster som löper kontinuerligt tills vidare eller under längre tid. 

En häst kan endast delta i ett begränsat antal tävlingar per år. 

Ersättningsnivån är låg. 

Hästägaren har ingen möjlighet att påverka ersättningsnivån. 

Det är bara möjligt att ha ett begränsat antal försäljningar per år, avtal tecknas för varje försäljningstillfälle, ersättningsnivå är låg och hästägaren kan inte påverka summa, och det är inte tillräckligt för att vara fråga om ekonomisk verksamhet.

Verksamhet som inte anses ha transaktioner fortlöpande som normalt karaktäriserar ekonomisk verksamhet med försäljningar till lågt pris. Dessa begränsningar innebär att det inte är en ekonomisk verksamhet. I klartext, hästägaren ska inte redovisa utgående moms på vunna prispengar och har inte heller rätt till momsavdrag för inköp till verksamheten.  

Hovtramp/Lasse

Dags för SKV:s momshandläggare att tvångsplaceras hos aktiva travtränare för att få insikt om moms, minst fjorton dagar.

Problemet? Förmodligen tycker SKV att ekonomin i svensk travsport är för dålig? Hade fler hästar gått med vinst hade nog problemet inte funnits. Eftersom så få travhästar går med vinst, blir det svårt att argumentera för att köpa en travhäst i vinstsyfte. Att arbeta med hästar som livsstil och yrkesval finns inte i facit på SKV.

Vad är moms? 

Mervärdesskatt är skatt på varor och tjänster, normalt 25%.

Syfte med moms är att som momsregistrerad få kvitta erlagd moms mot den ingående. Utgångspunkt är skatt och intäkt för staten, inte i syfte att någon ska ”tjäna” på moms, vilket gäller för de flesta aktiva travmänniskor på grund av låg lönsamhet. Hästägarbolag bildas för att få tillbaks den moms som erläggs på träningsavgift, veterinärvård, transporter och mycket mer!

Vilka fakturerar med 25% moms?

När hästägare köper en tjänst av en tränare omfattar den ”allt” som har med hästen att göra, inklusive hästen, om den köps av ett bolag.

Vad innebär det för olika bolagsformer?

Det handlar om syftet, hur verksamheten ser ut. HB och KB bildade enbart i syfte att äga en/flera hästar ihop kommer att få gå en tuff match för att få dra av moms.

AB bildade enbart i syfte att äga travhäst? Måste uppvisa att hästägardel bedrivs i vinstsyfte, annars får inte moms dras av för kostnader.

Men, vafasen, här har ju SKV redan vunnit? ingen vet ju om en travhäst kommer att vinna eller försvinna!

 

Hovtramp/Lasse 

Uppfödning har ett eget stycke i SKV:s "Ställningstagande" för uppfödare och hingsthållare går det att läsa innantill vilka kriterier som behöver uppfyllas - för att få dra av moms.

Handel med hästar ÄR momspliktigt. Den som kan bevisa att man ”handlar” med hästar kan knappast få problem. Om inget ljushuvud på SKV hittar något nytt kryphål och drar undan mattan för näringsidkaren ända upp i EU-domstolen, vilket tar så lång TID att vederbörande slutar.

I klartext: vilka berörs och hur?

SKV kommer att vara benhårda - andelshästbolag, kompisgäng med travhästar i HB/KB i syfte att äga enstaka travhästar kommer inte att få nystarta bolag eller dra av moms, vilket medför 25% högre kostnader, varje månad och 25% högre inköpspris på häst, eftersom större uppfödare kommer att vara momsregistrerade.

Hästbolag med handel, uppfödning och tävling med travhästar i den omfattning att SKV bedömer att verksamheten bedrivs i vinstsyfte kommer att få fortsätta dra av sin moms.

Hovtramp/Lasse - färdigköpt?

Tränare som äger/deläger hästar i sin egen träningsverksamhet kommer inte att få dra av moms på kostnader för sina egenägda hästar. Tränarna måste fakturera sina kunder exklusive moms, och får inte baka in kostnad för egenägda tränade hästar i bolaget. Hupp!

Sammanfattningsvis

SKV backar tillbaks till mervärdesskattens syfte. Åtminstone tycker handläggarna det, de som deltar i krigflöringen. I Bastova-domen klargörs att vissa delar av verksamhet kan vara momspliktig, men inte andra. Hur i hela friden nu en EU-dom kan styra Sveriges interna skatteregler? Tjeckien och Sverige likvärdiga inför EU? Här behövs en konferensresa till Tjeckien för SKV:s handläggare. Bakom järnridån. Vidhålls likheter efter hemkomst finns massor att ändra på.

Ett inkompetent famlande av svenska skattehandläggare som riskerar att lägga en hel näringsverksamhet på rygg! Vilka trav och galopphästar ska ATG arrangera spel på? Ska Silvergrisen rivas?

I SKV:s ”ställningstagande” klargörs att överåriga valacker och ston som ej längre verkar i aveln inte är avdragsgilla för moms, vilket ställer krav på varje bolags egna bokföring.

Vad innebär Skatteverkets övergrepp i rena pengar?

I tränarbranchen där det redan nu uppstått brist på kunder bildades andelshästbolag, för att dela på kostnader, och gynnas givetvis inte av att det nu blir ändå dyrare. Skillnad i pengar per år blir ungefär 50.000 kr per häst i A-träning.

Om hästägaren betalar ca140.000 i träningsavgift/år (stortränare tar mycket mer) +20.000 i veterinärkostnader blir det 40.000 kr mer i moms enbart med dessa två utgifter. Om hästen gör ca10 starter/år, transporteras till travbanor ca15 mil/gång á 40kr/mil och tjänar ca10.000 vid varje start (knappast troligt men kanske roligt?) Blir det merkostnad  30mil x 40kr = 1200. Moms 300.

10 anmälningsavgifter, 10 boxhyror ca 400 kr = 4000. Moms 1000.

10 utselningsavgifter och traktamenten 800 = 8000. Moms 2000.

Körsvensprovision 15% = 1500 X 10 starter = 15.000. Moms 3750.

Oj, totalt ökar andelshästars och hästägares kostnader rejält. För en medelgod travhäst ökning med minst 50.000kr/år. Allt blir ju 25% dyrare.

Tränarna kommer (om SKV får hållas) inte att få dra av moms på hästar de själva äger, poäng med Bastova-domen. Här tar SKV död på stor del av svensk trav och galoppsport. Nådastöt för små och medelstora tränare?

Utrensning de Luxe,  framtid med stor skillnad på bredd och elit.  Krympande hästantal kommer att minska ytterligare. Fabrikstränarna hittar alltid kryphål men de mindre tränarna svälter ihjäl eller får åka på bygdetrav och bli amatör-tränare.

Svensk Travsport och Svensk Galopp då? Kommer de ideella ”medlemsorganisationerna” klara av att sitta kvar på sina stolar? Var det v(ä)rkligen rätt folk inlobbade i styrelserummen? Med det här resultatet? Återstår att se. Spännande fortsättning följer.

Hovtramp/Ilse

 

 

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)